marbo translations logo

Česta pitanja

Odgovori na neka od čestih pitanja kako biste što bolje razumjeli proces prevođenja i iskoristili ga na najbolji način.

1. Koliko košta prijevod?

Cijena prijevoda ovisi o vrsti i količini teksta, izvornom i ciljanom jeziku te roku isporuke. Pošaljite mi tekst koji želite prevesti. Procjena je besplatna i neobvezujuća.

2. Što uključuje cijena prijevoda?

Cijena prijevoda uključuje prijevod teksta i provjeru prijevoda.

3. Što je kartica teksta ili prevoditeljska kartica? Kako se obračunava prijevod?

To najmanja je obračunska jedinica za prijevode i lekture. Sadrži 1500 znakova s razmacima (characters with spaces), prored 1.5, font 12. Cijena prijevoda ili lekture izračunava se prema broju kartica. Svaka započeta kartica računa se kao puna kartica.

4. Kako ću izračunati koliko kartica ima tekst?

Pri dnu dokumenta u Wordu na alatnoj traci postoji brojač. Prvo je naveden broj stranica (npr. page 2 of 3), zatim broj riječi (npr. 675 words) i jezik. Kad kliknete na broj riječi otvorit će se prozorčić. Vidjet ćete trenutni broj riječi, broj znakova bez razmaka (characters no spaces) i broj znakova s razmacima (characters with spaces). Broj znakova s razmacima (characters with spaces) podijelite s 1500. Dobit ćete broj kartica. Ako je rezultat npr. 7,56 kartica znači da imate osam kartica teksta.

5. Zašto se tekst ne računa po stranicama?

Zato što na jednoj stranici može biti različit broj riječi. On ovisi o proredu, veličini i fontu, marginama i drugim postavkama. Npr. jedna stranica može imati i samo jedno slovo ako ga napišemo iznimno velikom fontom, a može imati i 2000 ili više riječi ako upotrijebimo mali font, prored itd.

6. Kako mogu dostaviti prijevod?

Možete ga dostaviti putem e-pošte, cloud servisa, obične pošte, a po dogovoru i osobno.

7. Kad ću dobiti prijevod?

Prijevod uvijek nastojim isporučiti onda kad vama odgovara. Vrijeme potrebno za isporuku ovisi o vrsti i količini teksta, jezičnoj kombinaciji i formatu dokumenta. Dnevna norma obično iznosi šest kartica po radnom danu. Prijevod koji prelazi tu normu smatra se hitnim prijevodom i obračunava se 50 % više od uobičajene cijene.

8. Treba mi hitan prijevod. Možete li mi pomoći?

Svima nam ponekad nešto treba jučer ili odmah i to razumijem. No, vrlo kratki rokovi nikome od nas ne odgovaraju jer mogu utjecati na kvalitetu prijevoda. Javite se i ako imate hitan prijevod. Svakako ću vam nastojati pomoći.

9. Kako ću dobiti prijevod?

Prijevode najčešće šaljem putem e-pošte ili cloud servisa, a po dogovoru moguće je i slanje običnom poštom ili osobno preuzimanje.

10. Kako ću platiti?

Plaćanje se vrši na osnovi ispostavljene ponude odnosno računa. Na njima se nalaze svi podaci za plaćanje. Uplatu možete izvršiti putem internetskog ili mobilnog bankarstva, općom uplatnicom u pošti, banci itd. ili gotovinom.

11. Na koje i s kojih jezika prevodite?

  • engleski – hrvatski
  • hrvatski – engleski
  • talijanski – hrvatski
  • srpski/bosanski/crnogorski – hrvatski

12. Nudite li ovjerene prijevode?

Zasad ne nudim uslugu ovjerenih prijevoda.

13. Što je kvalitetan prijevod?

Kvalitetan prijevod treba biti točan, jasan, razumljiv i prikladan za ciljanu publiku. Treba biti prilagođen specifičnom kontekstu, kulturi i namjeni. Kvalitetan prijevod vjeran je izvorniku, ali i prikladan za ciljanu publiku. Vrlo je važno da prijevod ne sadrži gramatičke, pravopisne ni stilističke pogreške.

14. Što je jezična lokalizacija?

Jezična lokalizacija proces je prilagodbe proizvoda, usluge ili sadržaja jeziku i kulturi ciljane publike. To uključuje prilagodbu teksta, slogana, naziva proizvoda, uputa za uporabu, datuma i vremena, valuta i drugih lokalnih elemenata.

Cilj jezične lokalizacije je omogućiti da proizvod ili usluga budu razumljivi i prihvatljivi ciljanoj publici. Tako se poboljšava korisničko iskustvo i povećava vjerojatnost uspjeha proizvoda na lokalnom tržištu.

Proces jezične lokalizacije obično uključuje različite korake, kao što su prevođenje sadržaja, uređivanje, lektoriranje i provjeru kvalitete, ali i prilagođavanje dizajna, formata i stilova prema specifičnim potrebama ciljane skupine. Uključuje i lokalizaciju vizualnih elemenata, kao što su boje, slike, simboli i slično.

Primjeri proizvoda koji se obično lokaliziraju su softver, mobilne aplikacije, video igre, web-stranice, reklamni materijali, dokumenti i druge vrste sadržaja.

15. Zašto lokalizirati sadržaj sa srpskog, bosanskog ili crnogorskog na hrvatski? Ionako se razumijemo.

Lokalizacija s jednog jezika na drugi je korisna kada želimo prilagoditi sadržaj ciljanom tržištu. U slučaju srpskog, bosanskog ili crnogorskog i hrvatskog jezika, radi se o sličnim, ali ipak različitim jezicima koji se govore na različitim područjima.

Lokalizacija sa srpskog, bosanskog ili crnogorskog na hrvatski važna je kada se sadržaj želi prilagoditi hrvatskoj publici, koja možda ne razumije srpski jezik ili želi čitati sadržaj prilagođen svom kulturnom i jezičnom okruženju. Osim toga, lokalizacija uključuje i prilagođavanje lokalnih izraza, riječi i gramatičkih konstrukcija. To značajno poboljšava razumijevanje sadržaja.

Lokalizacija sa srpskog, bosanskog ili crnogorskog na hrvatski poboljšava komunikaciju s ciljanom publikom i prilagođava sadržaj njezinim potrebama i preferencijama.

16. Kako se prijevodi prilagođavaju ciljanoj publici?

Prijevodi se prilagođavaju ciljanoj publici na više načina. Prije svega, važno je uzeti u obzir jezik i kulturu ciljane publike te se prilagoditi njezinom stilu izražavanja i terminologiji. To može značiti prevođenje specifičnih izraza, fraza ili šala na način prikladan za ciljanu publiku. Važno je razmotriti dob ciljane publike i ciljane tržišne segmente te prilagoditi prijevod u skladu s time.

17. Mogu li se koristiti samo Google Translateom?

Google Translate može biti koristan ako trebate brzi prijevod. Npr. pitati nekoga upute, pročitati jelovnik ili želite razumjeti opći smisao teksta na stranom jeziku. Nekoliko je razloga zašto nije preporučljivo oslanjati se samo na Google Translate za prijevod.

  1. Nepreciznost i nedosljednost: Google Translate oslanja se na strojno prevođenje (machine translation) koje često nije precizno. Računalni programi za strojno prevođenje teško mogu razumjeti različite kontekste, fraze i idiomatske izraze, a često ne mogu točno prevesti ni složene rečenice.  Na primjer, Google Translate može prevesti englesku frazu „break a leg“ doslovno kao „slomiti nogu“ na drugi jezik. Iako je to možda točno u jednom kontekstu, u drugom „break a leg“ znači „sretno“ ili „želim ti uspjeh“. Doslovno prevođenje može dovesti do potpunog nesporazuma ili nedosljednosti u prijevodu.
  2. Gramatičke pogreške: Google Translate ne može uvijek prepoznati pogrešne gramatičke strukture ili pravopisne pogreške u izvornom tekstu, što može dovesti do netočnog prijevoda.
  3. Neprilagođenost ciljanoj publici: Google Translate ne uzima u obzir specifičnosti ciljane publike ni kontekst teksta. To može rezultirati  pogrešnim prijevodom ili nerazumljivim tekstom.
  4. Nedostatak kontrole kvalitete: Google Translate ne može kontrolirati kvalitetu kao profesionalni prevoditelj. Profesionalni prevoditelj usredotočit će se na kontekst, kulturu i namjenu teksta i osigurati visoku kvalitetu prijevoda.

Zbog ovih razloga, ne preporučuje se Google Translate za ozbiljne i bitne prijevode, poput poslovnih, pravnih, medicinskih dokumenata, službenih dokumenata, web-stranica itd. Bolje ih je povjeriti profesionalnom prevoditelju koji može isporučiti točan i kvalitetan prijevod prilagođen ciljanoj publici.

18. Koja je razlika između profesionalnog i strojnog prijevoda?

Profesionalni prijevod obično se odnosi na prijevod koji isporučuje kvalificirani prevoditelj sa znanjem i iskustvom u prijevodu određenog područja ili vrste teksta. Kvaliteta takvog prijevoda obično je visoka. Cilj je izvorni tekst prevesti na željeni jezik točno, vjerno i sa svim kontekstualnim nijansama.

Strojni prijevod znači upotrebu računalnih programa koji automatski prevode tekst s jednog jezika na drugi. Strojno prevođenje može se upotrebljavati za jednostavnije zadatke i brzinsko prevođenje. Kvaliteta takvog prijevoda obično nije tako dobra kao profesionalnog prijevoda. Računalni programi ne mogu uvijek razumjeti sve kontekstualne nijanse i jezične razlike. Zato se strojnim prijevodom često koristi za brzo prevođenje velikih količina teksta ili za privremene prijevode, ali ne i za konačni prijevod koji je namijenjen objavljivanju ili distribuciji.

19. Što su CAT alati i kako pomažu u prijevodu? Je li to isto što i Google Translate?

CAT (Computer-Assisted Translation) alati su softverski programi koji pomažu prevoditeljima u procesu prevođenja. Omogućuju prevoditeljima stvaranje memorije prijevoda kojom se mogu koristiti za buduće prijevode. Osiguravaju dosljednost terminologije i stila prevođenja. CAT alati mogu automatski prepoznati ponavljajuće dijelove teksta i ponuditi prijevod koji je već prije upotrijebljen u drugim dijelovima teksta. Tako CAT alati mogu značajno skratiti vrijeme potrebno za prijevod, poboljšati kvalitetu prijevoda i smanjiti troškove za klijenta.

Ne, CAT alat nije isto što i Google Translate odnosno strojni prijevod. CAT alat pomaže ljudskim prevoditeljima pružanjem značajki koje im olakšavaju posao. Google Translate je strojni prijevod koji nije točan i pouzdan kao ljudski prijevod.

20. Što je lektura, a što korektura teksta?

Lektura je uređivanja teksta koje se odnosi na provjeru i ispravljanje pogrešaka u sadržaju teksta, poput gramatičkih i pravopisnih pogrešaka, sintaktičkih nedosljednosti, stilskih nespretnosti i slično. Cilj lekture je osigurati jasnoću, dosljednost i logičnost teksta.

Korektura je provjera i ispravljanje tehničkih pogrešaka u tekstu, poput tipografskih i interpunkcijskih pogrešaka, neusklađenih fontova, razmaka i drugih sličnih detalja. Pomaže da tekst bude vizualno usklađen i profesionalan te sprječava tehničke poteškoće prilikom tiskanja ili objavljivanja teksta.