marbo translations logo

Lektura/korektura

Imate li tekst na hrvatskom ili engleskom koji treba pregledati i provjeriti ima li pravopisnih, gramatičkih i interpunkcijskih pogrešaka?

Još jedan par očiju koji će provjeriti zadovoljava li standarde jezika na kojem je napisan, uvijek je dobra ideja.

Pregledat ću vaš tekst i urediti ga ako je potrebno. Pomoći ću vam poboljšati i optimizirati prevedeni sadržaj.

Trebate li stručne povratne informacije o prijevodu? Dobit ćete strukturiranu, detaljnu i objektivnu procjenu kvalitete prijevoda.